Creating deaf-friendly hotels.

We willen de infrastructuur van de hotelindustrie herstructureren met behulp van hulpmiddelen die dove en slechthorende mensen aantrekken. Dit zal leiden tot zowel een toename van RevPAR als een verbetering van de toegankelijkheid en de werkgelegenheid voor doven.

Media

Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://vimeo.com/privacy [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/4c829e15-7577-4c15-b63b-b7a72380011e.

Inhoud tonen