Creating deaf-friendly hotels.

We willen de infrastructuur van de hotelindustrie herstructureren met behulp van hulpmiddelen die dove en slechthorende mensen aantrekken. Dit zal leiden tot zowel een toename van RevPAR als een verbetering van de toegankelijkheid en de werkgelegenheid voor doven.