Storytelling


Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is in juli 2016 in werking getreden. Momenteel zitten we in een implementatiefase, wat staat voor de introductie van een nieuwe standaard of een nieuw beleid. Dit betekent dat de overheid, bedrijven en andere organisaties ervoor moeten zorgen dat mensen met een handicap net zoveel aan de samenleving kunnen deelnemen als mensen zonder handicap.

We hebben contact opgenomen met een groot aantal hotels. Helaas konden ze de volgende vraag niet beantwoorden: "Welke maatregelen neemt u in geval van evacuatie om de veiligheid van uw slechthorende en dove gasten te waarborgen en hoe garandeert u hun privacy tijdens dit verblijf? " Deze gasten kunnen immers geen brandalarm horen.Visuele hulpmiddelen - zoals het knipperen van een lamp - bieden geen uitkomst tijdens de slaap. Ook kloppen op de deur door het personeel biedt logischerwijs geen oplossing. De onderzochte hotels kunnen de veiligheid niet garanderen die essentieel is bij het ontstaan ​​van calamiteiten. In het geval van brand en acute evacuatie zijn dove gasten afhankelijk van geïnformeerd personeel dat in deze zeer stressvolle situatie hun veiligheid moet garanderen. Naast de aanzienlijke belofte die wordt gedaan, is de verantwoordelijkheid voor medewerkers nog groter.

Lopend onderzoek toont de resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder 70 dove mensen. De respondenten maken allemaal gebruik van hotelaccommodatie en bijna 60% voelt zich niet veilig tijdens die bezoeken. Maar liefst 95% van de door de respondenten bezochte hotels verstrekte geen enkele verklaring bij het inchecken. 

Interview Dr. Goldschmidt

Interview wordt snel geüpload. 

Vanuit drie oogpunten wordt er naar de toegankelijkheid voor doven gekeken. Voor het eerste interview is een hoogleraar Mensenrechten geïnterviewd. Voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Mensenrechten en legt als frequente reiziger de aard van het probleem uit.


Interview Mevr. Jansen

Interview wordt snel geüpload.
Dit interview visualiseert het perspectief van een ergotherapeut. Dit beroep impliceert een paramedische discipline die mensen met een gehoorbeperking ondersteunt en begeleidt, met als doel hen aan te moedigen zinvolle activiteiten uit te voeren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 


Interview Mevr. Fletcher

Druk op CC voor ondertiteling.
In het laatste interview benaderen we het probleem vanuit het oogpunt van een Deaf Awareness tutor. Ruthy wordt gedreven door een verlangen om het bewustzijn van doven op de werkplek te verbeteren. Bekijk de video om een inzicht te krijgen vanuit haar optiek